"Google"un Şəkillərlə Axtarış Patenti. Necə işləyir ?

"Google"un Şəkillərlə Axtarış Patenti. Necə işləyir ?

Bu patent şəkil məzmun analizi və geo-semantik indeksdən istifadə edərək axtarış təklifləri yaradır. Yəni, istifadəçi "Google"un bu patenti sayəsində xaritə ilə axtarış proqramından istifadə edə, ərazinin xəritəsini nəzərdən keçirə, müəyyən fəaliyyət üçün yerləri müəyyən etməyə cəhd edə və ya fiziki fəaliyyətin mövcudluğunu göstərən etiketlənmiş elementləri axtara bilər.

 

Bununla belə, bu axtarış üsulu hər zaman düzgün nəticə verməyə bilər. Çünki bəzi hallarda obyektlər və funksiyalar xəritədən kənarda ola və bir adda bir neçə məkan ola, yaxud da məkanın adı bir dəyişdirilmiş ola bilər. Buna görə də, fəaliyyətlərlə əlaqəli yerləri müəyyən etmək üçün xəritələrin axtarışı üçün təkmilləşdirilmiş sistemlərə ehtiyac var ki, bu da hər zaman aparılır.

 

Şəkilli axtarış patentinin bir neçə əsas üstünlükləri var:

 

  • Axtarış fəaliyyəti ilə əlaqəli şəkil xüsusiyyətləri lüğətinin əldə edilməsi
  • Lüğət əsasında şəkil məzmunu təhlili əldə etmək
  • Məkan xanalarında fəaliyyət xalının yaradılması (geo-semantik indeks)
  • Geo-semantik indeksin yer xanaları üçün ən azı bir fəaliyyət xalını ehtiva edən data ilə doldurulması
  • Sorğuya cavab olaraq yer təklifləri yaratmaq üçün yer xanalarının geo-semantik indeksinin təmin edilməsi

 

Məkanları geo-semantik indekslə necə fərdiləşdirmək olar?

 

Bu tip geo-semantik indeks xüsusi axtarış fəaliyyətlərini ehtiva edən xəritə axtarışı təkliflərini təmin etdiyi üçün, patent axtarış edənlərin fəaliyyəti ilə əlaqəli xüsusiyyətləri müəyyən edən geosemantik indeks yaratmağa kömək edir.

 

Yəni, axtarış edən şəxs müəyyən fəaliyyət üçün uyğun olan yaxınlıqdakı yerləri axtarmaq istəyə bilər. 

 

İstifadəçinin istəyini reallaşdırmaq üçün şəklin məzmununun təhlili əsasında hər bir region üçün zəngin semantik kontekst məlumatından ibarət geo-semantik indeks mövcuddur. Bu indeks şəkilləri tədqiq etməklə və fəaliyyətlərlə əlaqəli xüsusiyyətləri müəyyən etməklə yaradılır. Nəticədə isə istifadəçi hər hansı fəaliyyəti axtardıqda ona yaxın olan ərazidəki həmin fəaliyyətlər xəritədə görünür.

 

"Google"un bu axtarış patentini necə istifadə etmək lazımdır?

 

"Google"un xəritədə axtarış patentinin sistemləri və üsulları, axtarış edən şəxsin müəyyən fəaliyyətlərə uyğun xüsusiyyətlərinə sahib yerləri düzgün soruşması ilədir.

 

Bu patentin sistemləri və üsulları müəyyən fəaliyyətləri daha yaxşı yerləşdirən müəyyən xüsusiyyətlərə və nöqtələrə malik olan yerlər üzrə axtarış edənlərin axtarış sorğularına cavab vermək üçün nəzərdə tutulub və axtarış edəni belə yerlərə yönəldə bilər.

 

Patentin davamlı təkmilləşdirilməsi şəbəkədəki yer xanaları kimi yerlərin geo-semantik indeksinin yaradılmasını və müntəzəm yenilənməsini asanlaşdırır. Bu indeksdə təsvirin məzmunu təhlili mühərrikindən istifadə etməklə yaradılmış hər bir sayt üçün zəngin semantik kontekst məlumat bazası olmasına səbəb olur. 

 

Əlavə edilən görüntü məzmununun təhlili sistemləri vaxtaşırı böyük şəkillər kolleksiyalarını emal edə bilər. Toplanmış şəkillərdən əldə edilən fiziki yerlərin faktiki məlumatlarından istifadə edərək, geo-semantik indeks dünyanın semantik kontekst xəritəsini təqdim edə və müəyyən bir regionda arzu olunan fəaliyyətləri dəstəkləyə bilən bizneslər üçün axtarış təkliflərini asanlaşdıra bilər.

 

Eyni zamanda istifadəçi məlum xassələrin və atributların növlərinin lüğətini və onlarla əlaqəli ola bilən kataloq axtarışı fəaliyyətlərini (məsələn, axtarış edən üçün maraqlı ola biləcək axtarış terminləri və təcrübələri) yarada bilər.

Məsələn, bu funksiya lüğətinə "sakit məkan" üçün "kafe", "gəzinti" üçün "park", "sərnişin götürmə" üçün "dayanacaq" və s. daxildir. 

 

Kompüterlə patentə daxil edilən şəkilləri artıra da bilərik

 

Kompüterin müxtəlif vizual kolleksiyalardan istifadə etmək qabiliyyəti və bu kolleksiyalar üzərində yerinə yetirdiyi əməliyyatlarla şəkilləri artırmaq mümkündür. Bura istər telefon çəkilən, istərsə də havadan edilən professional çəkilişlər daxildir. Yəni bu patent axtarışçı tərəfindən yaradılan və ya ictimaiyyətə açıq olan şəkillər kimi cari şəkil kolleksiyalarından verilənlərdən istifadə edə bilər. 

 

Patent daha sonra əldə etdiyi şəkillərdə təsvirin məzmunu təhlili apararaq, kompüter yaradılmış lüğətdən xüsusiyyət tipli terminləri müəyyən edə bilər. Bundan sonra kompüter bu terminlərlə əlaqəli geo-semantik indeks yaradır, yeniləyi, yəni coğrafi əraziyə uyğun olaraq yerləri xanalara əlavə edir. 

 

Geo-semantik indeks müəyyən xüsusiyyətlərə malik şəkillərin toplanma vaxtı ilə bağlı məlumatları ehtiva edə bilər. Axtarışçı rəyinə əsasən, indeks funksiyaları fəaliyyətlərlə uyğunlaşdırmaq üçün yenilənə bilir, məsələn, insan operatorları tərəfindən əl ilə yeniləmələr və ya axtarış edənlərin rəyi əsasında. Şəkil məzmununun təhlili spesifik və məhdud sahələrdə müəyyən edilmiş xüsusiyyətlərin filtrlənməsi yolu ilə xüsusi təsvir məlumatlarının ləğvini əhatə edə bilər.

 

Geo-semantik indeks və lüğətdəki bəzi fəaliyyətlər xüsusi axtarış tətbiqinin ehtiyaclarına əsasən müəyyən edilir. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi fəaliyyət növündən, icra növündən və fəaliyyətin əsas elementlərindən asılı olaraq dəyişə bilər. Bu fəaliyyət xallarının yaradılması, böyük vizual kolleksiyanın məzmunundan əldə edilən məlumatların müntəzəm təzələnməsi ilə birlikdə, axtarışçılara istədikləri fəaliyyətlər əsasında daha əhatəli tövsiyələr verə bilən geo-semantik indeksin funksionallığını təmin edir.

 

Geo-semantik indeks necə təyin edilir?

 

Bu sistem xəritəçəkmə xidməti ilə əlaqəli coğrafi informasiya sisteminə malikdir. Geo-semantik indeks coğrafi məlumatları arxivləşdirmək, əldə etmək və manipulyasiya etmək imkanı təklif edir. O peyk şəkillərini, fotoşəkilləri, xəritələri və digər coğrafi məlumatları birləşdir və axtarış edən şəxs planetin görünüşünü və maraq dairələri üçün xəritə məlumatlarını təqdim edir. Geo-semantik indeks axtarış edənin sorğularına cavab olaraq axtarış nəticələri və təkliflər təqdim edə bilər. Sistem daha əhatəli tövsiyyələr təqdim edərək, təsvirin məzmun analizindən istifadə edərək geo-semantik indeks yarada və yeniləyə bilər.

Muzaffar Garakhanli

Другие статьи

Вебинар по SEO Айхана Карамана и Музаффара Гараханлы (2021)

Вебинар по SEO Айхана Карамана и Музаффара Гараханлы (2021)

"Query Context": "Query Definition" Və "Query Aspect" Yanaşmaları

"Query Context": "Query Definition" Və "Query Aspect" Yanaşmaları

Müştəri "Review"ları axtarış motoruna necə təsir edir?

Müştəri "Review"ları axtarış motoruna necə təsir edir?