“Latent Semantic Indexing”in üstünlükləri nələrdir?

“Latent Semantic Indexing”in üstünlükləri nələrdir?

“Latent Semantic Indexing” (LSI), təbii dilin işlənməsi və məlumat çıxarılması sahələrində istifadə olunan bir texnikadır. Bu üsul mətnlər arasındakı semantik əlaqələri başa düşmək və müəyyən terminlərin bir-biri ilə necə əlaqəli olduğunu müəyyən etmək üçün istifadə olunur.

Müştəri "Review"ları axtarış motoruna necə təsir edir?

Müştəri "Review"ları axtarış motoruna necə təsir edir?

Müştəri "Review"ları dedikdə, danışıq sistemi ilə istifadəçinin sual-cavab qarşılıqlı əlaqəsindən sonra verdiyi məlumatı qiymətləndirməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, əgər “Google”də “ən yaxşı kurs hansıdır?” sualını axtarsanız, braunzer kurslara aid əvvəlki istifadəçilərin sual-cavab rəylərini qiymətləndirir.

"Google" Reklam Kontentinin Təkmilləşdirilməsi

"Google" Reklam Kontentinin Təkmilləşdirilməsi

“Google” patentlərində “kontent” dedikdə veb-saytın deyil, orada yerləşdirilən reklamların kontenti nəzərdə tutulur. İnternetdə gündəlik istifadə veb-saytlara yerləşdirilən reklamların effektiv olduğunu deməyimizə əsas verir.

Açar Sözlərin Axtarış Nəticəsinə Təsirləri

Açar Sözlərin Axtarış Nəticəsinə Təsirləri

Hal-hazırda istənilən sahəyə aid məlumat almaq üçün ən çox yayılmış vasitələrdən biri axtarış sistemləridir. “Google” kimi məşhur axtarış sistemləri istifadəçilərin sorğularını başa düşmək və ən uyğun nəticələri çatdırmaq üçün qabaqcıl alqoritmlərdən istifadə edir.

SEO Nədir? Texniki SEO İlə Ənənəvi SEO-un Fərqləri

SEO Nədir? Texniki SEO İlə Ənənəvi SEO-un Fərqləri

SEO, yəni “Search Engine Optimization”, internetin strukturunu başa düşməyə əsaslanan marketinq növüdür. Bu marketinq sayəsində axtarış motorlarında ön sıralarda olmaq və digər saytlardan fərqlənmək mümkündür.

"Google"un IBM Patenti Bizə Nə Qazandırır?

"Google"un IBM Patenti Bizə Nə Qazandırır?

Bəzən olur ki, istifadəçilərin axtarış sistemlərində etdikləri axtarışların nəticəsi qarşılarına çıxan cavablar ilə kifayət qədər əlaqəli olmur. Xüsusilə internet axtarış sistemlərindən gözlənilən nəticələri ala bilmədiyiniz zaman sual yaranır ki, bu vəziyyətin səbəbi axtarış sisteminin kifayət qədər yaxşı olmaması, yoxsa internetdə müvafiq kontentin olmamasıdır.

"Google"un Şəkillərlə Axtarış Patenti. Necə işləyir ?

"Google"un Şəkillərlə Axtarış Patenti. Necə işləyir ?

Bu patent şəkil məzmun analizi və geo-semantik indeksdən istifadə edərək axtarış təklifləri yaradır. Yəni, istifadəçi Google-un bu patenti sayəsində xaritə ilə axtarış proqramından istifadə edə, ərazinin xəritəsini nəzərdən keçirə, müəyyən fəaliyyət üçün yerləri müəyyən etməyə cəhd edə və ya fiziki fəaliyyətin mövcudluğunu göstərən etiketlənmiş elementləri axtara bilər.

Onlayn asistandan istifadə edərkən ən çox ehtiyimiz səhv

Onlayn asistandan istifadə edərkən ən çox ehtiyimiz səhv

Günümüzdə əksər istifadəçilər öz smartfonundan istifadə edərək onlayn asistana səsli əmrlər verə və həm yazılı, həm də şifahi formada lazımi cavablar ala bilirlər.

Taking SEO to the Next Level: Discovering DISAM for SERP Domination

Taking SEO to the Next Level: Discovering DISAM for SERP Domination

Discover the power of the Data-Informed SERP Authority Matrix (DISAM) and unlock higher search rankings and organic traffic. Leverage data-driven insights to optimize your content and SEO strategies for maximum visibility and authority in search engine results. Take your website's performance to new heights with DISAM.

The SEO Handbook: 120 Questions Answered by Experts

The SEO Handbook: 120 Questions Answered by Experts

Unveiling the Secrets: 120 SEO Questions Answered Discover the answers to 120 burning questions about SEO in this comprehensive guide. From keyword research to link building, technical audits to content optimization, this resource provides expert insights and strategies to help you navigate the ever-evolving world of search engine optimization.

Maximize SEO: Top 10 Game-Changing Google Patents

Maximize SEO: Top 10 Game-Changing Google Patents

Discover the power of SEO with our in-depth exploration of 10 key Google patents. Uncover innovative strategies to skyrocket your online visibility and outshine competitors. Your guide to master SEO is just a click away.

Unraveling the Mysteries of Google's Spam Detection Algorithm

Unraveling the Mysteries of Google's Spam Detection Algorithm

"Unraveling the Mysteries of Google's Spam Detection Algorithm: A Deep Dive into the Patent and Practical Implications for Your SEO Strategy"

Düzgün  e-mail yazmaq üçün 6 addım

Düzgün e-mail yazmaq üçün 6 addım

Kimləsə əlaqə yaratmaq üçün çoxsaylı vasitə olsa da, imeyl hələ də ən etibarlı, rəsmi əlaqə vasitəsi olaraq qəbul edilir. Sosial media kanalları kimi platformaların əksinə imeyl daha qlobal hesab edilir. Bu isə biznes mühitində də imeylin istifadəsini daha da artırır və demək olar ki, dünyanın hər yerində iş görənlərlə işi gördürənlər arasındakı söhbət və müzakirələr, komandalararası danışıqlar məhz imeyl vasitəsilə aparılır.

SEO-оптимизация электронной коммерции

SEO-оптимизация электронной коммерции

Ödənişli reklam, sosial media və digər onlayn platformalar veb saytlara trafik yarada bilsə də, onlayn trafikin əksəriyyəti axtarış sistemləri tərəfindən idarə olunur. Orqanik axtarış nəticələri daha çox rəqəmsal daşınmaz əmlakı əhatə edir. Ödənişli reklamlar barədə bir az anlayışı olan insanlar isə xüsusilə orqanik nəticələrə klikləyirlər. Məsələn, ABŞ-da internet üzərində axtarış edənlərin yalnız 2.8%-i pullu reklamlara klik edir. Bir sözlə, SEO həm mobil, həm də masaüstündəki PPC-dən 20 dəfə daha çox trafik gətirmə imkanına malikdir. SEO eyni zamanda düzgün qurulduqda zamanla sizə daha çox qazanc verəcək yeganə onlayn marketinq  strategiyalarından biridir.

5 Mistakes To Avoid in Your Sitemaps - by Onely.com

5 Mistakes To Avoid in Your Sitemaps - by Onely.com

We’ve built a tool that lets us check how many pages on a given site are indexed in Google. So far, we checked hundreds of websites and the tool helped us diagnose SEO issues that our clients were dealing with, such as ones connected to the crawl budget and indexing.